Tuesday Feb 15, 2022

Avsnitt 4: Det neolitiska samhället

I det här avsnittet pratar Daniel om samhället under den yngre stenåldern; det blir en del om hur de sociala och könsmässiga hierarkierna utvecklades och befästes samt men också om hur handeln utvecklades under denna tidsperiod. 

E-post: patalomhistoria@gmail.com.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320